Санітарно-епідеміологічна станція (СЕС) чим займається


Санітарно-епідеміологічна станція

Санітарно-епідеміологічна станція (аббр. СЕС) – це головне санітарно-профілактичний заклад, призначенням якого є:

 • проведення державного санітарного нагляду на прикріпленою території, як за зовнішнім середовищем, так і об’єктами народного господарства;
 • вивчення стану здоров’я місцевого населення в залежності від впливу навколишнього середовища;
 • розробка профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я населення.

Очолює санепідемстанцію головний лікар, який є також Головним державним санітарним лікарем місцевого регіону.

функції СЕС

Посадові особи санітарно-епідеміологічної станції виконують 2 основні функції: організаторську і контрольну, що дозволяє встановити порушення або відповідність санітарних вимог на об’єктах, розробити конкретні заходи для усунення будь-яких порушень.

СЕС здійснює нагляд за:

 • умовами виховання і розвитку дітей будь-якого віку в організованих колективах, здійснює контроль в дитячих установах: садах, школах, таборах на предмет санітарного стану.
 • безпекою харчування, транспортуванням і реалізацією будь-яких харчових продуктів з метою профілактики різних харчових отруєнь відповідно до наявних санітарних вимог;
 • дотриманням санітарних правил працюють з радіоактивними ізотопами;
 • умовами праці працюючих в сільському господарстві і промисловості з метою профілактики відповідних професійних захворювань, можливих отруєнь, в тому числі – зниження захворюваності службовців і робітників;
 • станом різних комунальних об’єктів;
 • навколишнім середовищем, з спрямованістю на попередження забруднень грунту, води, атмосферного повітря, забезпечення безпеки водопостачання для населення;

СЕС організовує протиепідемічні заходи, які спрямовані на попередження заносу карантинних інфекцій, виникнення інфекційних хвороб і їх поширення, включаючи роботу з дезінсекції та дератизації, проводить дезінфекцію приміщень, пропагує здоровий спосіб життя, сес здійснює дезінфекцію квартир і організацій, дезінфекцію будинків.

Нове обладнання для дезінфекції

права СЕС

Для здійснення державного нагляду фахівцям дезстанции наділяється правами:

 • проводити лабораторні дослідження середовища;
 • безперешкодно обстежувати різні об’єкти, пред’являти вимоги, обумовлені санітарними правилами і нормами.

Головний лікар СЕС наділений правом:

 • передавати справи на посадову особу в слідчі органи для розгляду в разі допущення серйозних порушень санітарного законодавства;
 • призупиняти будівництво об’єкта, якщо були виявлені порушення санітарних правил і норм;
 • припиняти експлуатацію частини об’єкта або повністю, якщо його подальша експлуатація може спричинити шкоду здоров’я населення;
 • накладати штраф на те посадова особа, яке було відповідальним за дотримання санітарних вимог і норм.

Основні методи і завдання

Основними методами роботи санепідемстанції є:

 • Інструментальні (лабораторні) дослідження різноманітних елементів зовнішнього середовища для дачі об’єктивної оцінки об’єкта перевірки за санітарний стан: аналіз отриманих матеріалів (використовуються статистичні оціночні методи) і прогнозування будь-якого санітарно-оздоровчого заходу;
 • динамічний санітарний спостереження, яке включає в себе всі типи гігієнічного контролю за діючими та будуються.

Однією з головних завдань служби дезінфекції в Києві є постійне вивчення стану здоров’я міського населення з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища. Співробітники СЕС збирають і аналізують інформацію про появу і розвитку інфекційної захворюваності, професійної захворюваності, з тимчасової працездатної втратою, токсикоінфекцій і поширенні харчових отруєнь.

Надалі, ці матеріали є основою для розробки протиепідемічних і гігієнічних заходів. Також проводиться аналіз захворюваності населення, демографічних показників в залежності від впливу навколишнього середовища.

Ссылка на основную публикацию